Pages

please like my fan page :)

gaza need support from yours

gaza need support from yours
Muslim Care Malaysia Society

maha Esa

kisah perang Badar (yang dibincang dalam usrah beberapa hari lepas), sebelum petang, Rasulullah berdoa kepada Allah dan Abu Jahal juga pun berdoa kepada Allah. Yang membezakan mereka adalah satu golongan yang mengesakan Allah, manakala satu golongan lagi mensyirikkan Allah.